Nové pojmy občanského zákoníku – výprosa, výpůjčka, zápůjčka

19.12.2013 08:51

Nový občanský zákoník, který bude od ledna 2014 účinný, sebou přinese několik nových pojmů. Vědět, co znamenají, čím se liší není určitě naškodu. Pokud si občas od souseda či známého půjčíte například stan, půjde o takzvanou výprosu.

O výprosu tedy půjde v případě, kdy půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, bez sjednání doby, po kterou takto učinil. Jinými slovy je to přesně to o čem je řeč výše, jedete na dovolenou pod stan a nechcete si kvůli jedné takové příležitosti kupovat vlastní? Požádáte souseda o ten jeho. Nebo kutil  jčí jinému kutilovi vrtačku, aniž by řekl, kdy ji chce vrátit. Může pak kdykoli přijít a chtít ji zpět. A proč se vlastně takové záležitosti nyní legislativně upravují? Jelikož jsou to běžné situace a je potřeba mít jasno v tom, co se stane, když například takto půjčenou věc poškodím či zničím. Dalším novým pojmem je výpůjčka. Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (např. obraz, šperk) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Pokud si tedy půjčím například prsten a ztratím ho, ponesu za tuto nastalou situaci odpovědnost. A posledním vysvětleným pojmem bude zápůjčka. Jde o navrácení se k tomuto klasickému pojmu, dosud jsme používali půjčka. Smluvní strany se tedy také přejmenují a to na zapůjčitele a vydlužitele. Zde jde o klasickou půjčku peněz.