Nutnost znaleckého posudku pro převod nemovitosti od ledna odpadne

15.11.2013 21:34

Už jen do konce roku 2013 zůstává povinnost dokládat při prodeji nemovitosti znalecký posudek. Od ledna 2014 nastávají změny, které tuto přílohu k přiznání k dani z převodu nemovitosti nevyžadují. Ti, co budou po novém roce prodávat běžnou nemovitost tak ušetří tisíce korun.

Minulou středu totiž senát schválil nová zákonná opatření o dani z nabytí nemovitostí. Pokud budou změny schváleny sněmovnou, bude se úleva týkat minimálně 70% případů převodu.

Zásadní změna nastane v určení základu daně pro převod nemovitosti. Dodnes byl znalecký posudek nutností, protože sjednaná kupní cena se porovnávala právě s odhadem. Základem daně byla cena z těchto dvou vyšší. Díky povinnosti dokládat jako přílohu přiznání znalecké posudky se zabránilo podvodům, kdy mohly  být  ve smlouvě uvedeny nižší ceny, než byly reálně zaplaceny.

Od ledna 2014 budou finanční úřady porovnávat sjednanou kupní cenu s místně obvyklou cenou převáděných nemovitostí, a to dokonce v toleranci 75% hodnoty. Nejenže lidé ušetří na znaleckých posudcích, ale mohou nastat případy, kdy ušetří nemalou částku i na dani.

Pokud bude 75% z místní obvyklé ceny nižší hodnota než kupní cena, bude daň ve výši 4% odvedena z ceny sjednané. Opačná situace nastane, pokud bude místní obvyklá cena tak vysoká, že i 75% z ní převýší hodnotu kupní ceny. Pak bude prodávající povinen zaplatit daň z těchto 75%.

Na požádání příslušného finančního úřadu zůstane možnost využít znaleckého posudku, kdy bude kupní cena srovnána s hodnotou 75% z ceny odhadní. V některých případech by výsledná daň mohla být výhodnější. Poplatníkem daně zůstává pro rok 2014 stále prodávající a kupující je v pozici ručitele.