Ovdovělé ženy se často dostávají do finančních problémů

12.12.2013 15:20

Poslední ankety a průzkumy ukazují na problém vzrůstajících finančních problémů žen, které přišly o manžela. Že ženy zůstávají samy, není nic neobvyklého. Nejen že se dožívají v průměru vyššího věku než muži. Jako životní partnery si většinou volí starší muže. Dalším faktorem hrozící chudoby ovdovělých dam je fakt, že jejich starobní důchody jsou nižší než u mužů. Průměrně berou celý život nižší plat a mateřská dovolená nebo následná péče o děti a domácnost snižují základ pro výpočet důchodu také.

Při společném soužití roky nepociťují problémy, co se týče finanční tísně. Nečekané úmrtí manžela však většině dotazovaných žen způsobilo nemalé finanční problémy. Náklady na běžnou spotřebu se sice sníží, ale fixní výdaje za nájem, hypotéku, případně půjčky, zůstávají stejné. Nejsou ojedinělé případy, kdy se ženy po smrti manžela musely vzdát dosavadního bydlení, protože nebyly schopné utáhnout splátky hypotéky. Některé ženy jsou nuceny si na pokrytí nečekaných výdajů zařídit půjčku nebo nějakou jinou formu úvěru. To však zpravidla vede k nekonečnému kolotoči dluhů. Banka zpravidla ženě ve vyšším věku půjčku neschválí a tak končí podobné případy v rukách nebankovních společností, které půjčí ochotně kdykoliv a na cokoliv. Riziko podepsaných podmínek ve smlouvě už v nouzi zpravidla člověk neřeší, celá situace může skončit nepříjemným vymáháním nebo exekucí.

Odborníci upozorňují, že problémy ovdovělých žen jsou částečně způsobené jejich celoživotním přístupem. Kdyby od mladšího věku spořily na penzi a myslely na svou budoucnost po finanční stránce, nemusely by být dopady takové.