RPSN – základní ukazatel úvěru

10.12.2013 23:28

RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů, je údaj – číslo, které má spotřebiteli umožnit lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. Toto číslo udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Uvedený ukazatel slouží jako hlavní porovnávací prvek jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebitelům nabízeny.

 

Další ekonomické ukazatele ceny úvěru

Kromě RPSN existují i mnohé další ukazatele, je jím například ukazatel koeficientu navýšení nebo ukazatel úrokové sazby. Úroková sazba může být stanovena na roční ( p. a. ), čtvrtletní ( p. q. ), měsíční ( p. m. ), popřípadě na jiné bázi. Jelikož se jednotlivé ekonomické ukazatele liší formou výpočtu, má každý jinou tzv. vypovídací hodnotu.

Je dobré vědět, že RPSN v sobě zahrnuje kromě úroku, který je samozřejmě nejvyšším nákladem náklady další, který mi jsou například poplatky za vedení účtu, poplatky za správu úvěru, za převody peněžních prostředků, za uzavření smlouvy, ale i pojištění schopnosti splácet a mnohé další.

 

Od 1. 1. 2002 je poskytovatel spotřebitelského úvěru je v ČR ze zákona povinen u své úvěrové nabídky uvádět RPSN (avšak je tato povinnost částečně omezena, jelikož není povinnost RPSN uvádět například u úvěrů nižších než 5.000,-Kč nebo vyšších než 1 880 000,-Kč, u hypoték atd.). V případě, že poskytovatel tuto povinnost nedodrží, je úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB ( což zpravidla bývá pro zákazníka výhodnější).

 

Je potřeba dávat si v praxi pozor na „nekalé techniky“ některých poskytovatelů úvěru, kteří například RPSN uvádějí miniaturním písmem někde v rohu pod čarou své nabídky, či použijí kouzelné slůvko „od“, kde uvedou onu nejmenší možnou hodnotu.